dilluns, 22 de febrer de 2016

"Enganxa't a la lectura"

La lectura i l’escriptura són considerades eines primordials i bàsiques de la resta d’aprenentatges i, per tant, han de constituir un objectiu d’atenció preferent durant tota l’etapa d’educació obligatòria. La dedicació específica a activitats de descodificació lectora no s’haurien de limitar a l’Educació Primària, sinó que hauria de ser un objectiu que es prolongués al llarg de l’Educació Secundària, en la qual les activitats de comprensió lectora haurien de continuar tenint un paper destacat.

Per què la lectura en veu alta? 
  • per practicar l’entonació, el ritme, les pauses i la fonètica,
  • per afavorir la comprensió lectora,
  • per ser generadora de debat,
  • per treballar alguns aspectes gramaticals,
  • per afavorir l’ampliació de lèxic i vocabulari,
  • per prendre consciència de l’organització de la información.

  • Apégate a la lectura (Ministerio de cultura. Colombia )

    RECURSOS

    dijous, 26 de novembre de 2015

    Tutoria-Trucs per millorar els resultats!!!

    Web d'orientació a les tècniques d'estudi

    Situem-nos

    Classe de sisè-C.E.Serra-Carrer Pérez Moya, 29-La Creu de Barberà-Sabadell-Vallés Occidental-Barcelona-Catalunya-Espanya-Europa-La Terra-El sistema Solar- La via làctea

    Blog per situar-nos!


    tema 8.-El relleu d'Espanya

    Mapa interactiu

    dilluns, 9 de novembre de 2015